Umowy Serwisowe

Umowy serwisowe dotyczą usterek sprzętu komputerowego. Nie obejmują usterek oprogramowania (systemów operacyjnych, oprogramowania biurowego itp.). Jeżeli chcesz szerszej obsługi poczytaj o obsłudze informatycznej.

Co możesz zyskać dzięki umowie serwisowej?

  • gwarantowany czas reakcji na zgłoszenie
  • gwarantowany czas naprawy uszkodzonego urządzenia
  • sprzęt zastępczy na czas naprawy
  • stałe przewidywalne koszty utrzymania sprzętu
  • gwarancję ciągłości pracy
  • skrócenie czasu ewentualnego przestojuJakie mamy standardy współpracy?

  • T&M - Time & Material - rozliczenie według stawek godzinowych oraz kosztu części i podzespołów oraz usług dodatkowych. Stawka godzinowa ustalana jest indywidualnie z każdym klientem. Uzależniona jest ona od uzgodnionego standardu obsługi (gwarantowany czas reakcji, gwarantowany czas naprawy i.t.p.)
  • Umowa ryczałtowa - rozliczenie według uzgodnionej stałej opłaty miesięcznej za określony pakiet usług. Umowa taka może obejmować usługi prewencyjne (wszelkie usługi konserwacyjne takie jak czyszczenie, kontrola poprawności działania i.t.p.), usług serwisowych (naprawy sprzętu) oraz usług dodatkowych (n.p. dostarczenie sprzętu zastępczego na czas naprawy). Koszt podzespołów oraz części użytych w trakcie napraw nie jest uwzględniony w stawce ryczałtowej.

 

stat4u PRONET 2012